1308942.jpg
1615440.jpg
1308941.jpg

 Perinteistä kiinnostuneille kertaus:

Ukon juhla järjestetään Ukko ylijumalan kunniaksi. Sitä
vietetään kokoontumalla vesistön ääreen eväiden ja eri-
tyisesti tilaisuutta varten  pannun oluen kera. Ukon kun-
niaksi juodaan olutmalja, "Ukon malja".

Ukon juhla on myös tärkeä hedelmällisyysjuhla. Sitä viete-
tään niin ihmisten, kuin peltojen ja karjankin hedelmällisyy-
den  lisäämiseksi.  Ukon juhla on  suotuisa  aika  hedelmälli-
selle yhdynnälle.

Ukon juhlan aikaan  tehdään runsaasti  erilaisia taikoja.
Tunnetuimpia ovat erilaiset lemmentaiat. Niillä taataan
naimaonni,   nähdään tuleva puoliso  tai
saadaan haluttu
henkilö puolisoksi.

Juhlayönä kieriskelivät  kylän tytöt alastomina
poikatalojen ruispellossa,  jolloin yökaste nousi
ihoon - ja kiima nousi myös poikiin...  mutta kas-
teella katsottiin olevan muitakin  terveysvaiku-
tuksia. Ehkä ei parane tässä sitä kertoa,  alkaa
kunta vielä perimään Terveyskeskusmaksua.

Enteiden katsomiselle Ukon juhlapäivä on erinomaisen
suotuisa. Silloin katsotaan säitä,  satovuotta ja karja-
onnea.

Kaikenlaiset mystiset tapahtumat  ovat luonteenomaisia
Ukon juhlayölle.  Silloin mm. aaveet ja haamut vaeltavat,
keskiyöllä esimerkiksi kaivovesi muuttuu wiinaksi.

Ukon juhlayönä tapahtui myös se ihme,  että sananjalka
kukki! Joka sen näki ja sai kukan tai heti syntyneen sie-
menen haltuunsa,  voi esiintyä  näkymättömänä ja tietää
kaikki salaisetkin asiat.

Sananjalan (Pteridium aquilinum) nimi  johtunee siitä,
että kun tämän kasvin varren leikkaa tyvestä vinosti
poikki, näkee kirjaimia. Ukon juhlayönä nuori näki sii-
nä tulevan
puolisonsa nimen alkukirjaimet. Oli se niin
voimallinen voima sillä.

Juhlayönä paloivat myös siniset aarnivalkeat
haltijoiden aarrepaikoilla.


Vuoden  pisimpiä  päiviä Ukon juhlaviikolla  kutsutaan
myös pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin "pesässä",
eli sen  päivittäinen kierto käy  korkeimmalla kohdal-
laan, ikään kuin maailmanpuun oksalla.

Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä,
kunnes sitten  auringon liikerata  alkaa taas las-
kea ja päivät alkavat jälleen lyhetä.

Pesäpäivinä tapahtuva  kosminen suunnanmuutos
koetaan taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin paho-
jen henkien ja kummitusten  uskotaan nousevan
esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1615540.jpg
Meluaminen, juopuminen kuuluvat Ukon juhlan viettoon.
Ne toimet ja vinkeet  tuottavat onnea  ja karkottavan
pahoja henkiä. Hyvin kovin vankasti uskotaan että mitä
enemmän Ukon juhlan aikaan juopotellaan, sitä parempi
tulee sadosta. Mitä ennemmän riettaillaan ja kylvetään
siementä, sitä enemmän on lapsia wanhuuden varalle.

Pahoja henkiä, kaupustelijoita, politikkoja ja markkina-
welhoja voi karkottaa myös suuria tulia, Ukon juhlakok-
koja polttamalla tai saksimalla omia  ja vieraiden Visa-
kortteja.

Olkaa hyvät!