345698.jpg

Turvallisuus puhuttaa suomlais-urgrilaista  heimoa kovin.
Turvallisuudesta on tullut kilpailukykyyn verrattava tai-
kasana.  Kun jonkun  raamibudjetin  kaikki  pelimerkit on
saatu humputeltua onnistuneesti  johonkin käsittämättö-
mään typeryyteen  ja sitten pitäisi vielä olla varoja aivan
tavalliseen elämään tarvittaviin asioihin, niin kädet noste-
taan pystyyn.  Rahaa ei ole. Tai on,  mutta sitä  ei saa sii-
hen tarkoitukseen.

Turvallisuuteen riittää aina rahaa.  Suosittelen.
Kannattaa itse kokeilla.  Sanana turvallisuus on
ehdollistettu. Kuulet sanan turvallisuus ja kyllä
vastaus tulee suustasi automaattisesti.

1475248.jpg

Vaikka joidenkin lasten ukki olisi kuinka tokkuroissaan
kivusta tai muuten vaan wanhuuttaan,  niin rahaa ei ole
ukin olotilan helpotukseen.

Mutta kun kunnantalolta pitää saada kameravalvottu
punainen linja polliisitalolle ja takasin ja sille varmis-
tukset, niin rahaa on. Eikä lopu kesken. Tehdään var-
mistuksen varmistuksetkin ja niille varmistus.
Asiakasturvallisuus on etusijalla, ohittaa kipupumpun.

1475248.jpg

Aina kun haluaa etuilla tai saada enemmän kuin muut,
kannattaa huomauttaa  jonossa että  tässäpä on nyt
ikävä kyllä kyse turvallisuusasiasta. Hyvin pitkälti.

Wanha tuttuni Pentti H.  hoksasi heti turvallisuuden
tuomat edut.  Kun ravintolan edessä  oli jonoa ja ul-
kona riipivä pakkanen tahi litimärkää vettä ropiseva
vesisade,  niin oivallisesti aukeni  orkonen ovelle jos
vain muisti rykäistä,  esiintyi kovin topakasti,  pyysi-
väistymään ja vaati henkilökuntaa näkyville puhutel-
tavaksi, koska oli kyseessä nimenomaan turvallisuu-
desta. Toimii kuin pikajunan pikavessa.

Hölösakki vaan  suu auki äimistelee  kun nokkelammat
kusee silmään ja selviytyvät hoitelemaan turvallisuus-
kysymyksiään rinksu-lasin ääreen.

1475248.jpg

Kun saisikin jonkun ynnäämään kuinka paljon vero-
rahoja käytetään vuositasolla sisäisen turvallisuu-
den ylläpitoon. Ei siis armeijan kuluja.
Vain pelkän siviilihallinnon.

Sitten olisi hyvä jos saataisiin ylöspantua jonkinmoinen
kallonporarien laatusakki, parasta A-ryhmää joka tut-
kisi mitä kaikkea mahtanee hallintokoneisto pelätä?

Heitähän nuo turvallisuuskustannukset koskevat,
mutta laskun maksaa suomalais-ugrilainen heimo.
Ei kai nomenklatuura nyt omaa heimoaan pelkää?

Olisi niin erinomaisen outoa että rupusakkia pelätään,
vaikka se kustantaa eliitille kaiken mukavan,  kustan-
taa kaikki typerät projektit ja virhearviot pennilleen.
Takaa lisäksi erehtymättömyyden.

Lisäksi maksaa  lokoisat olot,  hyvän palkan, myöntää
kaikesta vastuusta vapauden, teki se mitä hyvänsä.
Miksi sitä nyt hyväntekijäänsä kukaan pelkäisi?

1475248.jpg

Eihän suomalais-ugrilainen  heimo sitä tekisi, siis
kustantaisi koko hovin loistoa, jos olisi tuohtunut
tahi wiisas. Jättäisi vaan kylmästi maksamatta. 

No siihen heimo ei taisaalta pysty kun se pelkää itse.
Että maine menee  jos ei maksa.  Pelkää ehta aitoon
gallialaiseen tapaan, että taivas putoaa niskaan.

Sitä ei heimo huomaa, että rahat jää,
säästyy, vaikka maine meneekin.
Pitäsi kai ottaa eliitistä mallia.


1475248.jpg

Hitlerillä apupoikineen oli oiva keino,  rupusakki
aidattiin tekemään työtä ja tuotosta nomenkla-
tuuralle.  Turvallisuuteen ei tarvinnut juurikaan
satsata,  kaikki kertynyt bruttokansantuotteen
säästö voitiin sijoittaa sotaponnistuksiin.

1475248.jpg

€urostoliitossa tämä sama yksinkertainen idea
on verhottu jostakin kumman oudosta inhimilli-
sestä syistä valheen ja petoksen kaapuun.

€U:ssa pislarit  korvaa kulutus  ja sosiaalinen kilpailu.
Leirin ja piikkilangan sijaan on VISA ja kulutusluotot.
Efekti on sama kuin avovankilassa. Vapaa, muttet voi
kuitenkaan lähteä.

1475248.jpg

Viimepäivien sammakot  vallastaan kiinnipitävien
sosiopaatien suusta kertovat, että hallitus aikoo
asettaa poliisin yhä laajemmalti virkavastuuseen
kunnallisesta mielenterveydestä.

Tyhmät ovat tyhmiä, ahneet ahneita,
ei sille mahda jumalatkaan mitään.

Obladii obladaa.